30 دی 1396

 

 

 حسین مرتضوی

مدیر ارتباطات و امور بین الملل

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل

* تلفن تماس: 01133516099

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 شماره تماس

1

نیما باقرپورنسامی

کارشناس

33516117

2

سعید فاضلی

کارشناس

33516126

3

فهمیه خبیر
کارشناس33516117
4محمّدجواد دیّانی
کارشناس33516030
5

نیلوفر نامنی

کارشناس

33516030
6

فاطمه زهرا زلیکانی

کارشناس

33516117

7

شروین وطنی

کارشناس

33516116

8

علی دادگر

کارشناس

33516126

9

علی زاهدی

کارشناس

33516117

10

رضا هدایتیکارشناس33516126
11 سید حسین موسوی
کارشناس33358612
12 محسن هدایتیکارشناس33516126

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید