جمع آوري كمك هاي مردمي براي هموطنان آسيب ديده در زلزله غرب كشور

 

 

 

 

همشهريان گرامي مي توانند اقلام مورد نياز آسيب ديدگان مانند لباس گرم - پتو- چادر مسافرتي - كنسرو - آب معدني - لوازم بهداشتي را در مكان هاي تعيين شده تحويل دهند

 

 

محل جمع آوري كمك هاي مردمي به زلزله زدگان غرب كشور

 

ميدان امام حسين - جنب شهرداري منطقه ۲

 

بلوار كشاورز - جنب شهرداري منطقه ۳

 

ميدان شهدا

 

ميدان ساعت

 

سراي قدس:

بلوار كشاورز، كشاورز سي و يكم( كوچه قدس)

تلفن: ۳۳۲۹۶۸۰۱ ، ۳۳۲۳۴۲۹۱

 

سراي اتحاد:

خيابان دخانيات، كوي اتحاد، پارك اتحاد

تلفن: ۵-۳۳۶۰۱۶۹۳

 

سراي دانش:

ميدان شهدا، خيابان دانش، نبش دانش۱۶

تلفن: ۳۳۲۰۰۵۸۵ ، ۳۳۲۰۰۴۱۵

 

سراي آزادگان:

بلوار امام رضا(ع) ، امام رضاي پنجم( كوي آزادگان) ، اولين كوچه سمت چپ

تلفن: ۵ - ۳۳۲۷۱۰۶۴ ، ۳۳۲۸۱۰۹۷

 

سراي ۲۲ بهمن:

ميدان امام، خيابان ۲۲ بهمن، روبروي كوچه ۱۶

تلفن: ۹-۳۳۳۵۰۷۳۸ ، ۳۳۳۶۵۴۹۹

 

سراي ابن شهرآشوب:

ميدان ابن شهرآشوب ساروي، خيابان ملت، جنب حسينيه ارشاد

تلفن: ۳۳۳۰۱۲۶۱ ، ۳۳۳۰۱۶۲۷

 

سراي ارشد:

 خيابان فرهنگ، انتهاي خيابان سعدي، انتهاي كوچه عرفان

تلفن: ۳۳۲۵۶۳۶۳

 

قرارگاه جهادي:

بلوار كشاورز، كوي آزادي، آزادي ۷، انتهاي كوچه

تلفن: ۳۳۴۱۸۱۵۳

 

ساعت جمع آوري: ۸ الي ۱۸

 

شماره تماس ضروري جهت كسب اطلاعات بيشتر: ۳۳۳۶۳۱۷۷ - ۰۱۱

 

شهرداري و شوراي اسلامي شهر ساري

 

چاپ محتويات