اسکان همشهریان نیازمند

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری ، شهروندان می توانند عزیزانی که نیازمند به اسکان و استراحت در این شبها را دارند شناسایی و طی تماس با شماره ۰۱۱۳۳۰۳۲۱۸۸ به گرمخانه های شهرداری معرفی نموده تا مرکز خدمات اجتماعی شهرداری ساری نسبت به اسکان انان اقدام نماید.

 

 

چاپ محتويات